LJS NieuwsmonitorWetenschappelijke media-analyse

Rapporten

Op deze pagina is een aantal rapporten te vinden die eerder zijn gepubliceerd onder de naam Nederlandse  Nieuwsmonitor. Dit was een project van de Stichting het Persinstituut. Dit project wordt voortgezet onder de vlag van het Persmuseum. De onderzoekstechnieken zoals gehanteerd in deze rapporten worden ook toegepast door LJS Nieuwsmonitor.

Rechtspraakverslaggeving in een veranderend medialandschap

De Rechtspraak wil graag optimale voorwaarden scheppen om de openbaarheid van de rechtspraak gestalte te geven. In dat kader heeft de Raad voor de rechtspraak onderzoek laten doen naar de Persrichtlijn 2008. Voor de evaluatie had de Raad voor de rechtspraak behoefte aan een breed opgezette studie. Diverse maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de toegenomen mediatisering van de samenleving en de erosie van traditioneel gezag, met in het verlengde daarvan een steeds luider klinkende vraag naar meer transparantie van (overheids)instanties, voedden deze behoefte. Een persrichtlijn functioneert nu eenmaal niet in een maatschappelijk vacuüm. De Raad achtte het daarom van belang dat het onderzoek niet alleen praktische knelpunten in de dagelijkse omgang tussen (pers)rechters, communicatieadviseurs en journalisten zou blootleggen, maar ook dieper liggende knelpunten in de verhouding tussen rechtspraak en media zou inventariseren. Die wens heeft geleid tot het nu voorliggende rapport.

Zie ook het volgende artikel dat gezien kan worden als samenvatting van het rapport.

Zie ook een artikel over rechtspraakverslaggeving in Nederlandse kranten

Zegt de ene krant over de andere…

Dit rapport is het resultaat van een samenwerking tussen Publistat Mediaonderzoek en De Nederlandse Nieuwsmonitor. Publistat Mediaonderzoek en De Nederlandse Nieuwsmonitor krijgen regelmatig vragen over het Nederlandse medialandschap: welke media zijn er eigenlijk dominant? Welke media bepalen de agenda en wie volgt er slechts? Dit onderzoek is een eerste aanzet om hierin inzicht te bieden. De centrale onderzoeksvraag luidt: in hoeverre en op welke wijze spreken media over elkaar?

Lees hier het resultaat.

25 jaar columns van Youp van het Hek

“Dus de gestruikelde staatssecretaris Co Verdaas was voor 1% mede-eigenaar van een pand van een Nijmeegs vriendje. Dan is alleen het fonteintje in de plee van jou. En dat allemaal om met je reiskosten te kunnen sjoemelen. Aandoenlijke krabbelaar.” Met deze woorden begon Youp van ’t Hek zijn column van zaterdag 8 december 2012 in NRC Handelsblad. Een typische passage. Sjoemelende hooggeplaatste politici zijn koren op de molen van de columnist, zeker als Youp een detail kan vinden waar hij het predicaat ‘aandoenlijk’ aan kan geven.

Youp van ’t Hek is 25 jaar columnist voor NRC Handelsblad. Tot mei 1993 schreef hij op de sportpagina waarna hij naar de achterpagina verhuisde. In totaal schreef hij 1209 columns op die achterpagina in de periode van juni 1993 tot en met november 2012. Ter ere van dit 25-jarig jubileum voeren wij een analyse uit over deze columns.

Zie hier het hele rapport

De impact van Pauw en Witteman

Het programma is ten einde, maar wat was de impact van Pauw en Witteman op het publieke debat in Nederland? Voor het boek Het Briefje van Bleker van Peter Kee deden wij onderzoek naar deze vraag. Lees hier het onderzoek.

Politicus van het jaarEenVandaag

Jaarlijks reikt het programma EenVandaag de prijs ‘Politicus van het jaar’ uit. Deze wordt gekozen door de kijkers van het programma, maar de lijst met genomineerde politici wordt gemaakt op basis van de mate waarin zij in het nieuws verschijnen. Jaarlijks berekenen wij dat voor het programma. Zie hier de rapporten voor 2011, 2012 en 2013.