LJS NieuwsmonitorWetenschappelijke media-analyse

Publicaties

Publicaties Nederlandse Nieuwsmonitor

De publicaties naar aanleiding van grote onderzoeksprojecten van de Nederlandse Nieuwsmonitor staan hieronder in aflopende chronologische volgorde. Zie voor een aantal rapporten www.nieuwsmonitor.org .

Ruigrok, N., Van Atteveldt, W., Janssen, K., &  Denekamp, M. (2012). Incidenten in het Nieuws. In: Frissen & Muller (2012). Beeldenstrijd in Crisistijd. Een onderzoek naar de ontwikkeling en impact van crisisberichtgeving over maatschappelijke spanningen. Den Haag: Boom Lemma.

Ruigrok, N., Kester, B., Scholten, O., Ismaïli, N., & Goudswaard, M. (2011). Rechtspraakverslaggeving in een veranderend medialandschap. Een evaluatie van de persrichtlijn 2008. Den Haag: SDU.

Ruigrok, N., Ismaïli, N. & Goelema, M. (2011). Rechtspraak in het nieuws: het jaar 2010. Rechtstreeks, 2011-1.

Vasterman, P., Ruigrok, N. & Scholten, O. (2011). Mexicaanse griep in Nederland. Berichtgeving, verontrusting en publieksreacties. Amsterdam: Nederlandse Nieuwsmonitor.

Scholten, O., Ruigrok, N. Dongen, W. van & Krijt, M. (2010). DSB in de media; onderzoek naar de rol van de media tijdens de DSB-affaire. Onderzoeksrapport in opdracht van de commissie Scheltema. Amsterdam: Nederlandse Nieuwsmonitor.

Scholten, O. & Ruigrok, N. (2009). Bronnen in het nieuws. Nieuwsvoorziening landelijke dagbladen steeds afhankelijker van ANP. In: Commissariaat voor de Media. Mediamonitor; Analyse en verdiepeing 1; Over nieuws en het ANP, pp: 37-60. Hilversum: Commissariaat voor de media.

Scholten, O., Vasterman, P., Ruigrok, N., Takens, J. & Prins, J. (2007). Media en Mabel. Een onderzoek naar de berichtgeving in vijf landelijke dagbladen over de affaire Mabel Wisse Smit. Amsterdam: Nederlandse Nieuwsmonitor.

 

Wetenschappelijke en overige publicaties

Vasterman, P. & Ruigrok, N. (2013). Pandemic alarm in the Dutch media. Media-coverage of the 2009 Influenza A (H1N1) pandemic and the role of the expert sources. European Journal of Communication. 20(4): 436–453.

Ruigrok, N., Atteveldt, W. van & Takens, J. (2013). Shifting frames in a deadlocked conflict: News coverage of the israeli-palestinian conflict. In Seethaler, J., Karmasin, M., Melischek, G., and Woehlert, R., editors, Selling War: The Role of the Mass Media in Hostile Conflicts (ECREA, 1753- 0342), pages 259–289. Intellect, Bristol.

Ruigrok, N. (2010). From Journalism of Activism Towards Journalism of Accountability. International Communication Gazette, 72(1): 85-90.

Takens, J., Ruigrok, N. Hoof, A. van & Scholten, O. (2010). Old ties from a new(s) perspective: Diversity in the Dutch press coverage of the 2006 general election campaign. Communications 35(4): 417-438.

Ruigrok, N., Scholten, O., Krijt, M. & Schaper, J. (2009). Fitna en de media: een brongrichte media hype. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 37(3): 238–253.

Ruigrok. N. (2008). Journalism of attachment and objectivity: Dutch journalists and the Bosnian War. Media, War & Conflict, 1(3): 293-313.

Atteveldt, W. van, Kleinnijenhuis, J. & Ruigrok, N.  (2008). Parsing, semantic networks, and political authority using syntactic analysis to extract semantic relations from Dutch newspaper articles. Political Analysis, 16(4): 428-446.

Atteveldt W. Van, Kleinnijenhuis J., Ruigrok N. & Schlobach, S. (2008). Good news or bad news? Conducting sentiment analysis on Dutch text to dinstinguish between positive and negative relations. Journal of Information Technology and Politics, 5(1): 73-94.

Kleinnijenhuis, J., Scholten, O., Atteveldt, W. van,  Hoof, A. M. J. van, Krouwel, A. P., Oegema, D., de Ridder, J.A., Ruigrok, N. & Takens, J. (2007). Nederland vijfstromenland: De rol van de media en stemwijzers bij de verkiezingen in 2006. Amsterdam: Bert Bakker

Ruigrok, N. & Atteveldt, W. van. (2007). Global Angling with a Local Angle: How U.S., British, and Dutch Newspapers Frame Global and Local Terrorist Attacks, The Harvard International Journal of Press/Politics 12(3): 68-90.

Ruigrok, N. &  Atteveldt, W. van. (2006). Marijnissen en wilders, een tomatenrepubliek ontsluierd? Samenleving en Politiek, 13(10):39–49.

Ruigrok, N. (2005). Journalism of Attachment. Dutch newspapers during the Bosnian war. Amsterdam: Het Spinhuis. Disseratie.

Ruigrok, N., De Ridder, J.A. & Scholten, O. (2005). News coverage of the Bosnian war in Dutch newspapers: Impact and implications. In: P. Seib. Media and conict in the twenty-first century. New York: Palgrave.

Scholten, O., Ruigrok, N. & Heerma, P.E. (2002). In Sarajevo wordt geschoten, in Genève gepraat; de berichtgeving in 1993 in landelijke dagbladen. Amsterdam: Boom. In: Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) (2002). Srebrenica, een ‘veilig’ gebied. Amsterdam: Boom.

Scholten, O., Ruigrok, N. & Heerma, P.E. (2002). Good Guys, Bad Guys in Woord en Beeld. De berichtgeving in 1995 in landelijke dagbladen en op televisie. Amsterdam: Boom. In: Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) (2002). Srebrenica, een ‘veilig’ gebied. Amsterdam: Boom.

Ruigrok, N. (2001) ‘Ethnic Cleansing: How the Media Introduced a New Term into International Law’, pp. 129-67 in Lindfelt, M., NiMhuircheartaigh, N., Ruigrok, N., Schemmann K. & Vermeersch, H. (eds) European Master Degree in Human Rights and Democratization; Rewarded Theses of the Academic Year 1999-2000. Venice: Marsilio.

Kleinnijenhuis, J., Oegema, D., Ridder, J.A. de & Ruigrok, N. (1998). Paarse polarisatie. Alphen aan den Rijn: Samson.