LJS NieuwsmonitorWetenschappelijke media-analyse
Media, Nieuws

Minder nieuws voor hetzelfde geld?

Onlangs is ook De Telegraaf overgegaan naar een tabloid formaat voor de krant. De vraag is wat dit betekent voor de hoeveelheid berichtgeving in de krant. Zullen we minder nieuws krijgen voor hetzelfde onderzoek? Eerder onderzoek laat zien dat de nadruk steeds meer komt te liggen op eigen nieuwsgaring en achtergrondverhalen. Zo is er een toename van het nieuws en met name de toename van het aantal langere artikelen in de dagbladen. Aan de andere kant
vormen de afname van het aantal woorden per zin en de afname van het aantal tekens per woord een indicatie voor eenvoudiger taalgebruik in de dagbladen. Lees hier het hele onderzoek.