LJS NieuwsmonitorWetenschappelijke media-analyse
Archief

Job Cohen in het nieuws: van gedoodverfde premier tot ‘grote gedoger’ van de premier

“Bijna twee jaar geleden heb ik de overstap naar de landelijke politiek gemaakt omdat ik vanuit die
positie wilde bijdragen aan een fatsoenlijke samenleving, waarin zo veel mogelijk mensen –ongeacht
hun afkomst of achtergrond– tot hun recht komen. Ik moet helaas vaststellen dat ik er onvoldoende in
ben geslaagd om in de politieke- en mediawerkelijkheid van ‘Den Haag’ de weg naar deze fatsoenlijke
samenleving geloofwaardig over het voetlicht te brengen.”

Deze woorden symboliseren het aftreden van ex-PvdA-voorman
Job Cohen. In dit rapport analyseren we de berichtgeving rondom Job Cohen vanaf het moment dat hij
aantrad als partijleider van de PvdA tot en met de dag van zijn aftreden.
Wat is de politieke- en mediawerkelijkheid?
Lees het hier