LJS NieuwsmonitorWetenschappelijke media-analyse
Dagbladen

Inzoomen op moslim-stereotypering

Het doet ertoe hoe dingen worden benoemd. Een ‘schoffie’ voelt niet hetzelfde als een ‘draaideurcrimineel’. Iemand die ‘snauwt’ krijgt minder respect dan iemand ‘die geëmotioneerd zijn verhaal doet’. Als iemand wat gestolen heeft, is dat net weer milder dan het label ‘dief’. In onze beschrijvingen van mensen, groepen mensen en het gedrag dat men vertoont, zitten – nagenoeg onzichtbaar – oordelen verwerkt. Soms bedoeld en soms onbedoeld. Wanneer hele negatieve microportretten, oftewel frames, dominant zijn, beïnvloedt dit subtiel de beeldvorming rond een persoon of groep.

In het onderzoek Discriminerende microportretten van moslims in politieke berichtgeving onderzoeken we, samen met Taalstrategie en de Vrije Universiteit welke microportretten van moslims in Nederland dominant zijn in de media? Welke microportretten zijn dusdanig stereotyperend dat ze discriminerend genoemd kunnen worden? En van welke bronnen komen deze portretten? Wat kunnen journalisten zelf doen om dergelijke microportretten te detecteren en er een bewuste keuze in te maken? Klik hier voor het rapport over dit onderzoek: Rapport Stereotypering Moslims.