LJS NieuwsmonitorWetenschappelijke media-analyse
Media, Nieuws

Het Nederlandse Medialandschap: een Papegaaiencircuit?

Dat media elkaar napraten is een lang gehoorde klacht. Toenmalig premier Lubbers gebruikte de term ‘papegaaiencircuit’ in Trouw in 1994, nadat media een uitspraak van hem over Wim Kok verdraaid hadden. In 1997 dook de term op na het debacle van bisschop Muskens en zijn ideeën over het stelen van een brood. Weer een paar jaar later, in 2004, zagen we de term ‘papegaaiencircuit’ in discussies rond het geschonden vertrouwen van burgers in politiek en media. En eerder dit jaar noemde Trouw-journalist Hans Goslinga het papegaaiencircuit als iets waar een journalist mee te maken krijgt en zijn eigen afwegingen over moet maken. Journalistieke napraters zijn hiermee al enkele decennia een bekend fenomeen, maar kunnen we dit ook duidelijk terugzien in mediaberichtgeving? In andere woorden, vormen Nederlandse media inderdaad een papegaaiencircuit? En zo ja, hoe ziet dat er dan precies uit? Wat zijn de kenmerken van een papegaaiencircuit en welke onderwerpen zijn daar gevoelig voor? Lees hier het rapport.