LJS NieuwsmonitorWetenschappelijke media-analyse

Politiek in het nieuws

Medialogica tijdens de verkiezingen in 2012
Tijdens de verkiezingen van 2012 was er een belangrijke rol weggelegd voor de media. Het lijsttrekkersdebat betekende de ommekeer in de berichtgeving. Waar de strijd om het premierschap leek te gaan tussen Roemer en Rutte werd het uiteindelijk een strijd tussen Samsom en Rutte. Lees hier meer over de rol die de media hebben gespeeld.

Ministeries in het nieuws
In opdracht van Benchmarken Benchlearning Rijk de Werkmaatschappij hebben we een onderzoek uitgevoerd naar de invloeden van ‘medialogica’ op de berichtgeving van Nederlandse dagbladen over de ministeries.

Hieronder volgen de hoofdstukken per ministerie, alsmede een vergelijking tussen de ministeries.

Vergelijking tussen de ministeries: vergelijkendhoofdstuk
Ministerie van Buitenlandse Zaken: buza
Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties bzk
Ministerie van Defensie: def
Ministerie van Economische Zaken en Innovatie: eli
Ministerie van Financiele Zaken fin
Ministerie van Infrastructuur en Milieu: I&M
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: ocw
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: szw
Ministerie van Veiligheid en JustitieL v&j
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: vws

Wilders in het nieuws

Wilders is sinds 2006 met de PVV een partij van betekenis geworden in de Nederlandse politiek. Zijn manier van politiek bedrijven en zijn manier van omgaan met de media zijn veelvuldig onderzocht. Zo ook door de Nieuwsmonitor in een aantal verschillende onderzoeken. Zo hebben we de berichtgeving rond Fitna onderzocht. Dit resulteerde ook in een artikel in het Tijdschrift voor Communicatiewetenschap.