LJS NieuwsmonitorWetenschappelijke media-analyse

Media

Media, Nieuws

Tien jaar De Wereld Draait Door

Op 10 oktober 2015 is het 10 jaar geleden dat de eerste uitzending van De Wereld Draait Door (DWDD) te zien was, toen nog op Nederland 3. In opdracht van Het Parool en NRC Handelsblad heeft LJS Nieuwsmonitor onderzocht wie er aan het woord kwamen in de uitzendingen, al dan niet als tafelheer of tafeldame, en over wie of wat zij spraken. Lees hier het hele rapport. Zie ook NRC Handelsblad

Media, Nieuws

Variatie of Variété? De Talkshows in Nederland

Uit eerder onderzoek bleek dat de talkshows vooral een mannenbolwerk zijn. De doelstelling van de NPO om meer vrouwen aan tafel te krijgen bij de diverse talkshows is (nog) niet gehaald. Bovendien blijkt dat RTL Late Night het beter doet dan de talkshows van de publieke omroep. Naast meer vrouwen aan tafel streeft de NPO in haar mediabeleid naar “een onafhankelijk, gevarieerd en kwalitatief hoogwaardig media-aanbod.”  Hoewel dit streven van de NPO geldt voor het hele media-aanbod en niet alleen voor talkshows, vormen deze programma’s wel een goede indicatie waar het gaat om onderwerpkeuze en variatie aan tafel. In dit onderzoek kijken we daarom naar de verschillende onderwerpen die aan tafel worden besproken en welke tafelgasten hiervoor worden uitgenodigd. Met andere woorden, in hoeverre is er sprake van variatie of gaat het vooral om variété bij de talkshows? Lees hier het hele rapport of zie NRC Handelsblad.

Media, Nieuws

Talkshows nog steeds mannenbolwerk

Wie domineren de discussies aan de tafels bij de talkshows het afgelopen seizoen? Dat was de vraag die NRC Handelsblad stelde aan LJS Nieuwsmonitor. Een veel gehoorde klacht is dat de tafels vooral worden gedomineerd door mannen. In dit verslag een overzicht van de mannen en vrouwen te gast bij De Wereld Draait Door, Jinek, Pauw en RTL Late Night. Download hier het rapport. Zie ook het artikel in NRC Next en NRC Handelsblad.

Media, Nieuws

Jeugdcriminaliteit in de Nederlandse media

De geregistreerde jeugdcriminaliteit neemt sinds 2008 af, maar alleen de berichtgeving in de Nederlandse kwaliteitsmedia laat ook een dalende trend zien. In populaire en gratis media blijft de aandacht gelijk, of stijgt deze zelfs. Tevens blijkt dat er in alle media sprake is van een sterke focus op incidenten, terwijl analyse en achtergrond achterwege blijft. Daar komt bij dat jeugdcriminaliteit in sterke mate wordt weergegeven als straatterrorisme door (Marokkaans) straattuig, waarmee wordt bijgedragen aan een stereotype beeld van de jonge crimineel, namelijk een Marokkaanse Nederlander.

Lees hier het rapport.
Lees hier de samenvatting van het rapport.

Media, Nieuws

Minder nieuws voor hetzelfde geld?

Onlangs is ook De Telegraaf overgegaan naar een tabloid formaat voor de krant. De vraag is wat dit betekent voor de hoeveelheid berichtgeving in de krant. Zullen we minder nieuws krijgen voor hetzelfde onderzoek? Eerder onderzoek laat zien dat de nadruk steeds meer komt te liggen op eigen nieuwsgaring en achtergrondverhalen. Zo is er een toename van het nieuws en met name de toename van het aantal langere artikelen in de dagbladen. Aan de andere kant
vormen de afname van het aantal woorden per zin en de afname van het aantal tekens per woord een indicatie voor eenvoudiger taalgebruik in de dagbladen. Lees hier het hele onderzoek.

Media, Nieuws

Het Nederlandse Medialandschap: een Papegaaiencircuit?

Dat media elkaar napraten is een lang gehoorde klacht. Toenmalig premier Lubbers gebruikte de term ‘papegaaiencircuit’ in Trouw in 1994, nadat media een uitspraak van hem over Wim Kok verdraaid hadden. In 1997 dook de term op na het debacle van bisschop Muskens en zijn ideeën over het stelen van een brood. Weer een paar jaar later, in 2004, zagen we de term ‘papegaaiencircuit’ in discussies rond het geschonden vertrouwen van burgers in politiek en media. En eerder dit jaar noemde Trouw-journalist Hans Goslinga het papegaaiencircuit als iets waar een journalist mee te maken krijgt en zijn eigen afwegingen over moet maken. Journalistieke napraters zijn hiermee al enkele decennia een bekend fenomeen, maar kunnen we dit ook duidelijk terugzien in mediaberichtgeving? In andere woorden, vormen Nederlandse media inderdaad een papegaaiencircuit? En zo ja, hoe ziet dat er dan precies uit? Wat zijn de kenmerken van een papegaaiencircuit en welke onderwerpen zijn daar gevoelig voor? Lees hier het rapport.