LJS NieuwsmonitorWetenschappelijke media-analyse

Archief

Archief

Onderzoek naar de media-berichtgeving over Mauro Manuel

De afgelopen week waren de media gevuld met Mauro. Hij werd het gezicht voor de alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama’s) in Nederland. De organisatie Defence for Children, die zich inzet voor de rechten van het kind, heeft hierbij actief de media gezocht om aandacht te vragen voor Mauro. Op deze manier probeerde zij de beslissing van Minister Leers te beïnvloeden. CDA-Kamerlid Sterk vroeg zich op Twitter echter af of dat wel een verstandige strategie is. Zij stelt dat er waarschijnlijk meer mogelijk was geweest zonder de media-aandacht.

Download dit rapport hier

Archief

Project X Haren: Een mediahype, maar vooral ná de rellen

Vandaag presenteert de commissie Cohen haar onderzoeksrapport rond het escaleren van het zogenoemde Project X Haren, dat begon als uitnodiging voor een verjaardagsfeestje op Facebook en eindigde in rellen en plunderingen. De Nederlandse Nieuwsmonitor droeg bij aan dit onderzoek door de relevante berichtgeving in de traditionele massamedia voorafgaande aan ‘Haren’ te analyseren. In dit onderzoek gaan we nader in op deze bevindingen en laten zien dat de hype rond Project X Haren in deze ‘oude media’ pas echt op gang kwam op de maandag ná de rellen. Vooral in de dagbladen valt de aandacht voor Haren voorafgaande aan Project X in het niet met de nieuwsgolf erna.

Lees het rapport hier

Archief

Zegt de ene krant over de andere…

Publistat Mediaonderzoek en De Nederlandse Nieuwsmonitor krijgen regelmatig vragen over het Nederlandse medialandschap: welke media zijn er eigenlijk dominant? Welke media bepalen de agenda en wie volgt er slechts? De Nederlandse Nieuwsmonitor heeft in het verleden verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de invloed van media op de agendering van sociale problemen (www.nieuwsmonitor.org). Tot op heden ontbreekt echter een systematisch overzicht van de manier waarop kranten nieuws van elkaar overnemen en hoe zij over elkaar schrijven. Dit onderzoek is een eerste aanzet om hierin inzicht te bieden. De centrale onderzoeksvraag luidt: in hoeverre en op welke wijze spreken media over elkaar?

Download het rapport hier

Archief

De mediacontroverses van 2012

Het was een boeiend jaar voor de journalistiek, een jaar van mediacontroverses. Zo was er de berichtgeving rondom het ski-ongeluk van prins Friso, waarbij het NRC Handelsblad op de voorpagina informatie over de toestand van de prins publiceerde die later niet juist bleek te zijn. Daarnaast stond de rol van De Telegraaf en in mindere mate De Wereld Draait Door ter discussie tijdens de afgelopen verkiezingscampagne. Hun berichtgeving werd als zeer partijdig ervaren door critici. In september was er ook nog het uit de hand gelopen Project X in Haren, waar de (sociale) media een rol zouden hebben gespeeld. Kortom, media boden niet alleen het podium voor discussie in het afgelopen jaar, maar met regelmaat waren ze er zelf onderdeel van.

In dit rapport blikken we terug op de belangrijkste mediagebeurtenissen van het afgelopen jaar. In het bijzonder koppelen we deze events aan een van de theoretische concepten die centraal stond in het Nieuwsmonitor onderzoek van 2012, namelijk het begrip medialogica.

Download dit rapport hier

Archief

Media & voetbal: van een warm bad tot slangenkuil?

Nederland mag dan in een recessie verkeren, op dit moment is het land in de ban van het komende Europese Kampioenschap voetbal. Niet alleen de straten kleuren oranje, ook op de voorpagina’s van de kranten lezen we over het wel en wee van ‘Onze jongens’. Zoals altijd laten ook de critici van zich horen en zoals altijd is er vooral discussie over de opstelling: Wie wordt de linksback?  en vooral Wie wordt de spits van Oranje? De keuzes van de bondscoach staan ter discussie. Zo stelt oud bondscoach Van Basten “De afstemming is niet goed’’ wanneer hij als analyticus van SBS6 de oefenwedtrijd tegen Bulgarije bespreekt. Hij is van mening dat Van Marwijk zowel Huntelaar als Van Persie moet opstellen.

Download het rapport hier  

Archief

Impact van Pauw & Witteman

Na het stoppen van Barend & Van Dorp dook de VARA in het late night talkshow gat met Pauw & Witteman. Op 4 september 2006 ging het programma van start met onder andere Mariska Hulscher, die kwam uitleggen waarom haar showbizhuwelijk zo snel was gestrand. Het leidde in de krant tot kritische noten. Zo schreef Wim de Jong in de Volkskrant van 4 september 2006  “maak u op voor brede, ‘vraaggestuurde’ publieke tv”. Enkele weken later schreef Cornald Maas in de Volkskrant: “Alle talkshows doen het op z’n Barend & Van Dorps”. Volgens hem was het verschil “Pauw en Witteman worden niet gehinderd door het moralisme en expliciete engagement dat bij Frits en Henk paste en hen ook wel sierde” (23 september 2006).

Download het rapport hier

Archief

Job Cohen in het nieuws: van gedoodverfde premier tot ‘grote gedoger’ van de premier

“Bijna twee jaar geleden heb ik de overstap naar de landelijke politiek gemaakt omdat ik vanuit die
positie wilde bijdragen aan een fatsoenlijke samenleving, waarin zo veel mogelijk mensen –ongeacht
hun afkomst of achtergrond– tot hun recht komen. Ik moet helaas vaststellen dat ik er onvoldoende in
ben geslaagd om in de politieke- en mediawerkelijkheid van ‘Den Haag’ de weg naar deze fatsoenlijke
samenleving geloofwaardig over het voetlicht te brengen.”

Deze woorden symboliseren het aftreden van ex-PvdA-voorman
Job Cohen. In dit rapport analyseren we de berichtgeving rondom Job Cohen vanaf het moment dat hij
aantrad als partijleider van de PvdA tot en met de dag van zijn aftreden.
Wat is de politieke- en mediawerkelijkheid?
Lees het hier

Archief

Elfstedenkoorts in medialand

De dooi is ingetreden en de droom op een Elfstedentocht is in rook opgegaan. Niet alleen voor de professionele deelnemers of andere schaatsminnende Nederlanders, ook voor het journaille. De afgelopen weken stonden de kranten en tv programma’s bol van de ‘Tocht der tochten’ en werd ieder detail erover besproken. De dagen na de beslissing van de rayonhoofden om de tocht definitief niet door te laten gaan begon ook de kritiek op de media. In hoeverre was de journalistiek nou doorgeschoten?

U leest het hier

Archief

Folklore of racisme: Zwarte Piet en Negerzoenen bepalen debat  

Nieuws kent verschillende terugkerende fenomenen in een jaar, beginnend op 1 januari:  ‘Enkele  incidenten  tijdens  een  verder  rustig  verlopen  oudejaarsavond’.  In  april  Koninginnedag en de vraag: ‘Hoe gaat het met het openbaar vervoer?’ Dan zijn er 4 en 5  mei,  Prinsjesdag  en  in  november  en  begin  december  Sinterklaas.  Van  alle  logistieke  problemen  wordt  verslag  gedaan  door  het  Sinterklaasjournaal  en  de  overige  media  houden zich bezig met de vraag of Zwarte Piet eigenlijk nog wel kan.

Download het rapport hier

Archief

Incidenten in het nieuws

Forum is een organisatie voor multiculturele ontwikkeling en houdt zich bezig met de stimulering van integratie van minderheden in Nederland. De laatste jaren is ‘integratie’ een belangrijk thema in het publieke debat. Zeker na de moord op Theo van Gogh zorgen incidenten als het hinderen en bedreigen van hulpverleners (Amsterdam) of buschauffeurs (Gouda) van tijd tot tijd voor hevige opwinding. FORUM heeft de Nederlandse Nieuwsmonitor gevraagd een onderzoek uit te voeren om de berichtgeving over recente lokale conflicten in de Nederlandse maatschappij onder de loep te nemen.

Download het rapport hier