LJS NieuwsmonitorWetenschappelijke media-analyse

Maandelijks Archief: augustus 2015

Media, Nieuws

Variatie of Variété? De Talkshows in Nederland

Uit eerder onderzoek bleek dat de talkshows vooral een mannenbolwerk zijn. De doelstelling van de NPO om meer vrouwen aan tafel te krijgen bij de diverse talkshows is (nog) niet gehaald. Bovendien blijkt dat RTL Late Night het beter doet dan de talkshows van de publieke omroep. Naast meer vrouwen aan tafel streeft de NPO in haar mediabeleid naar “een onafhankelijk, gevarieerd en kwalitatief hoogwaardig media-aanbod.”  Hoewel dit streven van de NPO geldt voor het hele media-aanbod en niet alleen voor talkshows, vormen deze programma’s wel een goede indicatie waar het gaat om onderwerpkeuze en variatie aan tafel. In dit onderzoek kijken we daarom naar de verschillende onderwerpen die aan tafel worden besproken en welke tafelgasten hiervoor worden uitgenodigd. Met andere woorden, in hoeverre is er sprake van variatie of gaat het vooral om variété bij de talkshows? Lees hier het hele rapport of zie NRC Handelsblad.