LJS NieuwsmonitorWetenschappelijke media-analyse

Maandelijks Archief: januari 2015

Media, Nieuws

Jeugdcriminaliteit in de Nederlandse media

De geregistreerde jeugdcriminaliteit neemt sinds 2008 af, maar alleen de berichtgeving in de Nederlandse kwaliteitsmedia laat ook een dalende trend zien. In populaire en gratis media blijft de aandacht gelijk, of stijgt deze zelfs. Tevens blijkt dat er in alle media sprake is van een sterke focus op incidenten, terwijl analyse en achtergrond achterwege blijft. Daar komt bij dat jeugdcriminaliteit in sterke mate wordt weergegeven als straatterrorisme door (Marokkaans) straattuig, waarmee wordt bijgedragen aan een stereotype beeld van de jonge crimineel, namelijk een Marokkaanse Nederlander.

Lees hier het rapport.
Lees hier de samenvatting van het rapport.