LJS NieuwsmonitorWetenschappelijke media-analyse

Maandelijks Archief: september 2014

Dagbladen

Minder nieuws voor hetzelfde geld?

Onlangs is ook De Telegraaf overgegaan naar een tabloid formaat voor de krant. De vraag is wat dit betekent voor de hoeveelheid berichtgeving in de krant. Zullen we minder nieuws krijgen voor hetzelfde onderzoek? Eerder onderzoek laat zien dat de nadruk steeds meer komt te liggen op eigen nieuwsgaring en achtergrondverhalen. Zo is er een toename van het nieuws en met name de toename van het aantal langere artikelen in de dagbladen. Aan de andere kant
vormen de afname van het aantal woorden per zin en de afname van het aantal tekens per woord een indicatie voor eenvoudiger taalgebruik in de dagbladen. Lees hier het hele onderzoek.

Media, Nieuws

Minder nieuws voor hetzelfde geld?

Onlangs is ook De Telegraaf overgegaan naar een tabloid formaat voor de krant. De vraag is wat dit betekent voor de hoeveelheid berichtgeving in de krant. Zullen we minder nieuws krijgen voor hetzelfde onderzoek? Eerder onderzoek laat zien dat de nadruk steeds meer komt te liggen op eigen nieuwsgaring en achtergrondverhalen. Zo is er een toename van het nieuws en met name de toename van het aantal langere artikelen in de dagbladen. Aan de andere kant
vormen de afname van het aantal woorden per zin en de afname van het aantal tekens per woord een indicatie voor eenvoudiger taalgebruik in de dagbladen. Lees hier het hele onderzoek.

Media, Nieuws

Het Nederlandse Medialandschap: een Papegaaiencircuit?

Dat media elkaar napraten is een lang gehoorde klacht. Toenmalig premier Lubbers gebruikte de term ‘papegaaiencircuit’ in Trouw in 1994, nadat media een uitspraak van hem over Wim Kok verdraaid hadden. In 1997 dook de term op na het debacle van bisschop Muskens en zijn ideeën over het stelen van een brood. Weer een paar jaar later, in 2004, zagen we de term ‘papegaaiencircuit’ in discussies rond het geschonden vertrouwen van burgers in politiek en media. En eerder dit jaar noemde Trouw-journalist Hans Goslinga het papegaaiencircuit als iets waar een journalist mee te maken krijgt en zijn eigen afwegingen over moet maken. Journalistieke napraters zijn hiermee al enkele decennia een bekend fenomeen, maar kunnen we dit ook duidelijk terugzien in mediaberichtgeving? In andere woorden, vormen Nederlandse media inderdaad een papegaaiencircuit? En zo ja, hoe ziet dat er dan precies uit? Wat zijn de kenmerken van een papegaaiencircuit en welke onderwerpen zijn daar gevoelig voor? Lees hier het rapport.