LJS NieuwsmonitorWetenschappelijke media-analyse

Maandelijks Archief: februari 2013

Archief

Zegt de ene krant over de andereā€¦

Publistat Mediaonderzoek en De Nederlandse Nieuwsmonitor krijgen regelmatig vragen over het Nederlandse medialandschap: welke media zijn er eigenlijk dominant? Welke media bepalen de agenda en wie volgt er slechts? De Nederlandse Nieuwsmonitor heeft in het verleden verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de invloed van media op de agendering van sociale problemen (www.nieuwsmonitor.org). Tot op heden ontbreekt echter een systematisch overzicht van de manier waarop kranten nieuws van elkaar overnemen en hoe zij over elkaar schrijven. Dit onderzoek is een eerste aanzet om hierin inzicht te bieden. De centrale onderzoeksvraag luidt: in hoeverre en op welke wijze spreken media over elkaar?

Download het rapport hier