LJS NieuwsmonitorWetenschappelijke media-analyse

Maandelijks Archief: januari 2013

Archief

De mediacontroverses van 2012

Het was een boeiend jaar voor de journalistiek, een jaar van mediacontroverses. Zo was er de berichtgeving rondom het ski-ongeluk van prins Friso, waarbij het NRC Handelsblad op de voorpagina informatie over de toestand van de prins publiceerde die later niet juist bleek te zijn. Daarnaast stond de rol van De Telegraaf en in mindere mate De Wereld Draait Door ter discussie tijdens de afgelopen verkiezingscampagne. Hun berichtgeving werd als zeer partijdig ervaren door critici. In september was er ook nog het uit de hand gelopen Project X in Haren, waar de (sociale) media een rol zouden hebben gespeeld. Kortom, media boden niet alleen het podium voor discussie in het afgelopen jaar, maar met regelmaat waren ze er zelf onderdeel van.

In dit rapport blikken we terug op de belangrijkste mediagebeurtenissen van het afgelopen jaar. In het bijzonder koppelen we deze events aan een van de theoretische concepten die centraal stond in het Nieuwsmonitor onderzoek van 2012, namelijk het begrip medialogica.

Download dit rapport hier