LJS NieuwsmonitorWetenschappelijke media-analyse

Maandelijks Archief: januari 2010

Archief

DSB in het nieuws

Een onderdeel van de opdracht van de commissie Scheltema heeft betrekking op de rol van de media in de aanloop naar en tijdens de neergang van de DSB bank oktober 2009. Hierbij gaat het om de manier waarop de DSB en andere betrokkenen zijn omgegaan met “de aanzwellende negatieve media-aandacht vanaf maart 2009 en het optreden van de heer Lakeman”. De commissie heeft de stichting het Persinstituut gevraagd onderzoek te doen naar de berichtgeving over de DSB.  

Om de rol van de media grondig in beeld te brengen is naast een gedetailleerde analyse van berichtgeving vanaf maart 2009 ook een onderzoek wenselijk dat over een langere periode terugkijkt op de berichtgeving rondom de DSB en kijkt in hoeverre de DSB bank als ook andere banken in een negatief daglicht werden gesteld. In dit rapport gaan we hierop in.

Download het hier