LJS NieuwsmonitorWetenschappelijke media-analyse
Dagbladen

‘15 minutes of fame’

Na de Brexit en de verkiezingen van Trump in de Verenigde Staten waren alle internationale ogen gericht op Nederland waar op 15 maart 2017 parlementsverkiezingen zijn gehouden als een eerste graadmeter om te zien of het populisme ook greep zou krijgen op Europa. Van een populistische opmars bleek geen sprake na de verkiezingen. Sterker nog, het land lijkt meer dan ooit verdeeld te zijn met in totaal 13 partijen die zitting nemen in de Tweede Kamer en een grootste partij die iets meer dan 20% van de bevolking vertegenwoordigt.

Samen met Taalstrategie en de Vrije Universiteit en met financiële steun van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ) hebben we onderzoek gedaan naar de rol van de media tijdens de afgelopen verkiezingscampagne. Wat blijkt: Online nieuwssites, de nieuwswidgets op smartphones en social media zoals Facebook spelen een belangrijke rol bij de verspreiding en consumptie van het nieuws. Met een groot aandeel kiezers die niet actief op zoek gaan naar berichtgeving, maar alleen worden geconfronteerd met nieuws dat zij voorgeschoteld krijgen via Facebook en hun smartphone, is dit een ontwikkeling die zorgen baart. Deze zorg wordt versterkt door de tendens dat in berichtgeving een sterkere focus te zien is op de grootste partijen en op de issues die voor deze partijen van belang zijn. De berichtgeving wordt ook nog eens veelvuldig verteld vanuit het perspectief van een wedstrijd en wordt sterk gefilterd op sensatie en confrontatie. Zie hier het hele rapport: onderzoeksrapport MediaPolitiek